Szkoła rodzenia to cykl zajęć w ramach „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia”. Program jest realizowany w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292.

Program obejmuje zajęcia edukacyjne: teorię i praktykę, dla przyszłych mam i ojców. Jeden cykl składa się z 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 3 godz. – w poniedziałki od godz. 17.30.

 

Do programu zakwalifikowane są kobiety – mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki – w ciąży fizjologicznej po 25 tygodniu, posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycznych i praktycznych) szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, deklarujący podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego przygotowującego do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki nad niemowlęciem.

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób niezameldowanych – zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia i ćwiczeniach w ramach zajęć.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,

tel. 22 731 32 57

a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

 

 

Zapisy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI